FRI FRAGT VED KØB OVER 399 DKK

På størstedelen af varerne

FRI FRAGT til Postbutik VED KØB OVER 399 DKK

På størstedelen af varerne

Information

Sommervarmen

Hold ekstra øje med temperaturen i akvariet, på de varme sommerdage. Hvis temp. bliver for høj i akvariet kan du gøre følgende.

 1. Åben toppen / armaturet på akvariet, så varmen kan komme ud. Pas på hvis fiskene springer ud af akvariet. Du kan evt. overdække det med flue net, så de ikke kan springe ud.
 2. Sluk lyset i akvariet i de varmeste timer,  det er der problemet normalt er størst. Så kan du bare have det tændt senere på aftenen i stedet for.
 3. I nødstilfælde hvor akvariet er stærkt over ophedet  skift noget af vandet med noget køligere vand. Man kan også smide nogle isterninger i akvariet eller et køle element. Men hold øje med temp. under nedkølingen.

Placering

En ting der altid er meget vigtig at huske, når man snakker placering af akvariet er, at det altid skal stå på et plant underlag og i vatter. Der kan være en stor risiko for, at det bliver utæt, ved at sætte det på en gammel skæv kommode. Akvariet har desuden ikke godt af sollys, da det fremmer algevæksten i akvariet, så tænk på placeringen inden du stiller det op.

Bundlag

Når man skal vælge bundlag til akvariet, bør man overveje hvilken type akvarium man ønsker sig. Hvis det er et beplantet selskabsakvarie man vælger, bør man vælge bundsten i en kornstørrelse der passer til planterne.

0-1 mm. Kornstørrelse uegnet til de fleste planter.
1-3 mm. Kornstørrelse hvis man også ønsker at  have små bunddække planter i akvariet.
1-5 mm. Kornstørrelse til blandede planter men ingen bunddække planter.
Over 5 mm. Kornstørrelse egner sig ikke til planteakvarier.

Husk at tage din plante ud af potten mv. inden du planter den. Hvis man vælger et cichlideakvarie, bør man vælge fint bundlag f.eks. flodsand/ cichlidesand eller andet fint grus. Det er det bedste at grave i for cichliderne, og deres gæller tage ikke skade af det.. Man bør have et bundlag på 4-5 cm hvis man påtænker at der skal være planter i akvariet. Vælger man en anden type akvarium, bør man undersøge om fiskene har behov for et specielt bundlag. Når du skal have bundlag i dit nye akvarium, skal du altid lige skylle stenene igennem et par gange, inden du putter det i dit akvarium, så det værste skidt og møg er væk.

Belysning

Hvis man har problemer med lidt dagslys, der skinner på akvariet, kan man begrænse evt. ude fra kommende lys ved at sætte noget beklædning på enderne af sit akvarium. Belysning i akvariet er vigtig for planter og fisk. Det er en rigtig god ide, at anskaffe sig et tænd og sluk ur, så lyset ikke står og brænder i for mange timer, eller man glemmer at tænde for det. Jeg anbefaler 8 – 10 timers lys pr. døgn, stil det så det passer med, at du har lys på akvariet, når du er hjemme, så du rigtig kan få glæde af dit akvarium.

Der findes mange forskellige lysstofrør til akvariet:

 • Der findes Planterør (grolux mv.) som fremmer planternes vækst.
 • Farvefremmende rør som fremhæver fiskenes farver.
 • Koldhvid som giver klart vand.
 • Varmhvid som minder mest om sollys.

kombinationsrør som kombinere flere af de førnævnte rør.

Kom ud i butikken og få en snak om belysning, så finder jeg den rette løsning for dig.

Varmelegemet

Tjek jævnligt om dit varmelegeme varmer korrekt, stol ikke på termostaten på varmelegemet. Man kan tjekke det med et termometer. En god gennemsnits temperatur til de fleste akvarier er ca. 25 – 26 grader. Undersøg fiskenes temperatur behov, da det kan variere en del.

Pumpen

Pumpens opgave er at ilte og rense vandet. Den skal være tilpasset akvariet således, at den ilter vandet nok, og samtidigt giver klart og rent vand. Der findes et utal af pumpesystemer, så det kan godt svare sig at undersøge hvilken pumpe der passer til ens akvarie. Sæt altid pumpen så der kommer cirkulation i vandoverfladen. Når du renser pumpen, så lad være med at rense den helt, da snavset i pumpen indeholder en vigtig og god bakteriekultur. Ved rensning hæld noget vand fra akvariet ned i en spand (spanden må ikke indeholde sæberester eller andet), tag svampen ud af pumpen og vrid den nogle gange i vandet således, at den er nogenlunde ren. Sæt den tilbage i pumpen og den er klar til brug.

Vandskifte vejledning for akvarier der har kørt mere end 2 måneder.

Akvarier på 0 – 30 Liter skift 1/3 del af vandet 1gang om ugen.
Akvarier på 30 – 100 Liter skift 1/3 del af vandet 1 gang hver 14 dag.
Akvarier på 100 – og derover skift 1/3 del hver 3 uge.

Det kan anbefales at lave hyppigere vandskift end ovennævnte for at forebygge algeproblemer.

Skift ca. en tredje del af vandet, og husk put tempereret vand i igen, hvis det er for koldt, kan dine fisk blive syge. Hvor ofte man skal lave vandskift kan variere en del, det afhænger af Akvariets størrelse, mængden af fisk/planter, pumpens kvalitet/type i akvariet og hvordan man fodrer og med hvad man fodre med. Mindre små akvarier kræver som udgangspunkt oftere vandskift end store akvarier. Hvis du er i tvivl om du skifter vand nok på akvariet, så kom ned i butikken så snakker vi om det.

Man kan købe et nitritmålesæt og måle løbende, hvis man er i tvivl om man skifter vand nok. Når akvariet er indkørt (efter 2-4 måneder)kan man måle hver anden eller tredie dag og derved få at vide nøjagtigt hvor langt man kan have imellem sine vandskift. Det er en super nyttig oplysning. Så ved man hvor tit man skal skifte vand på akvariet.

Efterfølgende kan sættet bruges som kontrol hvis der skulle opstå problemer med fiskene/akvariet.

Nystartede akvarier bør have ekstra vandskift, da der mangler en god bakteriekultur i akvariet, som er med til at nedbryde skadelige stoffer i akvariet. Det anbefales at skifte vand mindst en gang ugentligt de første måneder og derefter gradvist sænke antallet af vandskift, så ledes at nitrit/nitrat niveauet hele tiden er acceptabelt. Efter 2-4 måneder kan man regne med at bakteriekulturen er helt ok.

Det anbefales at holde ekstra øje med nitrit indholdet i vandet de første 2 – 4 måneder, især hvis man starter ud med mange fisk i akvariet. Starter man ud med mange fisk bør man skifte 1/3 af vandet hver anden dag de første 14 dage og derefter gradvist sænke antallet af vandskifte.

Det er klogt kun at starte ud med 1/3- til 1/2 af de fisk der skal være i akvariet og vente med næste hold af fisk til der er gået 3-4 uger. Det minimere chancen for problemer med nitrit i opstarten. Det vil medføre at ugentlige vandskifte vil være nok i starten.

Mange tror fejlagtig, at man skal tømme hele akvariet, når man skal lave vandskift. At tømme akvariet helt, er en meget skidt ide, det ødelægger hele den gode biologiske balance, i det stykke natur man prøver at skabe. Man må heller ikke tage bundlaget ud og rense det, da man så fjerner alle næringsstofferne fra bunden. Det går ud over planterne, da de bruger næringen til at vokse/leve af og bakteriekulturen i bunden forsvinder. Man ødelægger hele balancen i akvariet. Man bør i stedet bruge en slamhævert (Støvsuger) ved vandskift. Slamhæverten bruges til at suge skidt væk fra bunden, og et par gange om året renser man i dybden med den. Dvs. man renser stenene på bunden uden at fjerne fisk, planter osv. fra akvariet. Således kan man rense bunden uden at ødelægge balancen i akvariet.

Foder

Uanset hvilke fisk man har, bør man altid fodre varieret. Varieret kost giver de sundeste fisk. Køb flere slags foder, gerne frostfoder / levendefoder og tørfoder. Undersøg hvilket foder dine fisk har behov for, er du i tvivl, er du selvfølgelig velkommen til at komme ud i butikken, og få en snak om det.

Hvad er det jeg vil? (Fiskens omgivelser)

 1. Selskabsakvariet som typisk er et akvarium med forskellige fredelige fiskearter (Selskabsfisk).
 2. Cichlideakvariet som er et akvarium udelukkende med cichlider. De fleste cichlider bør holdes i et cichlideakvarium, da de ikke kan gå sammen med selskabsfisk.
 3. Artsakvarium er et akvarium med kun en fiskeart i. Der er en del fisk der kun egner sig til artsakvarier f.eks. mange rovfiske arter.
 4. Nanoakvariet er et meget lille akvarium, hvor der kun går meget små fisk i.
 5. Saltvand/brakvands akvariet hvor der går fisk i der lever i salt/brakvand. Det anbefales, at man har lidt erfaring inden man forsøger sig med salt/brakvands akvariet.
 6. Biotop akvariet er et akvarium hvor man efterligner en ønsket biotop (kopiere et stykke natur). Man bruger samme bundlag/rødder/sten og efterligner vandværdierne, temperaturen, ph, hårdhed, samme Fisk der lever i biotopet osv.

Valg af fisk

Man bør altid undersøge fiskens behov inden man køber dem. Der er mange forskellige typer af fisk med lige så mange forskellige behov.

Ting man bør sætte sig ind i inden man køber en fisk:

 1. Hvor stor bliver fisken? Mange fisk i butikken er ungfisk og bliver noget større.
 2. Fiskens adfærd? Kan fisken gå med de fisk man har i forvejen. Er det en rovfisk? Spiser den små fisk eller planterne? Holdes fisken bedst i stime, enkelt eller parvis?
 3. Fiskens krav til temperaturer, vandet, vandkvalitet?
 4. Fiskens fodrebehov? Hvilken type foder har de brug for?
 5. Hvor stort akvarium kræver fisken?

Når det hele er sat op

Når man har sat sit nye akvarium op, og alt kører, skal det stå ca. 7-10 dage, inden man putter fisk i. Hvis man bruger Akvariestart i sit akvarium, kan man putte fisk i efter et par dage.

Man kan sætte planter i med det samme, men jeg anbefaler, at man gøder dem, da der ikke er nogen næringsstoffer i et helt nyt akvarium.
Det kan anbefales i nystartede akvarier at starte med at dosere ½ dosis plantegødning indtil man konstatere at planterne gror. Dette forebygger algeangreb.

Det var lidt gode råd, til at komme godt for start. Du/i er selvfølgelig altid velkommen til at komme ud i butikken, og få en god snak, så man kan komme bedst mulig fra start.

GOD FORNØJELSE

Hilsen Jakob

Denne tekst er skrevet af Jakob Vilholm og må ikke kopiers af andre butikker/erhvervsdrivende.

Sygdom:

Sygdom i Akvariet kan skyldes mange ting. f.eks.

Dårlig vandkvalitet er den mest almindelige årsag.

Forkert fodring, foder typen passer ikke til de fisk man har eller overfodring.

Vandværdierne/temp. passer ikke til de fisk man holder i akvariet.

Stress.

Smitte fra nye fisk.

Kolde vandskift, ikke alle fisk kan tåle koldevandskift.

Hvad fejler mine fisk ??

At stille en nøjagtig dianose på hvad fisk fejler er ikke altid nemt.

Jeg anbefaler at man iagtager sine fisk nøje, og hvis man har et godt kamera tager billeder af fiskene.

Derefter kan man komme ud til mig. Så kan jeg ud fra observationerne/ billederne råde dig til, hvad du kan gøre for dine fisk.

Hvis man har problemer med fiskesygdom/dødsfald bør man altid reagere hurtigt, da nogle sygdomme kræver hurtig reaktion.

Da det desværre ikke er tilladt at sælge fiskemedicin i Danmark længere, er man nød til at bruge alternative behandlinger.

Så hvis dine fisk er syge tag et billed af dem og kom ned og snak med mig, så kan jeg råde og vejlede dig i alternative behandlinger.

Pas på med alternative råd fra private, da der findes mange råd der passer til nogle fiskearter men ikke til andre.

Man kan ved forkert vejledning forværre sygdomen, eller tage livet af fiskene.

Alger:

Alger i akvariet er et problem for mange. Alger er en naturlig ting og ikke altid nødvendigvis et tegn på ubalance i akvariet.

Alger i små mængder bør efter min mening tolereres. Men det afhænger også af hvad det er for nogle algetyper man har.

Algeproblemer kan skyldes mange ting.

Muglige årsager til alger:

Akvariet er udsat for sollys.

For svag eller kraftig belysning.

For mange timer med lys i døgnet.

I akvarier med planter bør lyset være tændt  8-10 timer i døgnet. Prøv med 10 timer som udgangspunkt.

For mange næringsstoffer i vandet.

Det er tit en kombination af flere af de overnævnte ting, der er årsagen til for mange alger.

Kom ud i butikken og få en snak om hvad du kan gøre for at fjerne/minske algerne i dit akvarium.

Hvis du har spørgsmål, så stil dem ved at klikke her.

Så vil jeg besvare dem hurtigst mugligt. Hvis det er spørgsmål der kræver en lang forklaring, vil jeg anbefale at man kommer ned i butikken og snakker med mig. 

Her ser du en Liste over de nyeste fiskearter i butikken.

Du kan se under de enkelte arter om de er kommet ud af karantæne perioden.

Hvidfinnet rosentetra

Torpedo barbe

Apistogramma cacatuoides double red

Synodontis Eupterus

Galaxy rasbora

Kilepletbarbe

Fembåndsbarbe

Krebensis cichlide

Sommerfuglecichlider

Peru Altum Scalare

Marmoreret scalare

Guld Scalare

Stribet scalare

Stjernehimmel Ål store 25-35 cm

Ferskvands hornfisk

Dario Dario

Stenmalle

L-168 malle

Snowball malle

solskinsplaty hifin

rød hvid sværddrager

Elektric blue. sommerfuglecichlide

Maylandia callainos

saksehale rasbora

Måneskinsgurami

Golden sp. cichlide.

Synodontis polli white zaire

Rød marcopode / paradisfiskScroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.